Bài viết của thành viên

Bài viết của congdan01-nhat tram

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Re:cho cháu hỏi đúng hay sai

  2. sai. vi đó chỉ là biểu hiện khách quan. về mặt chủ quan, khái niệm hành vi vi phạm pháp luật và hành vi trái pháp luật được sử dụng đối với người có năng lực chủ thể
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của congdan01 | Ngày: 03/01/2012
 • giúp mình làm bài với

  do mâu thuẫn với mẹ ruột của mình (bà liên), sau một hồi cãi vã với mẹ trung liền mang can nhựa mua 3l xăng mang về nhà. lúc này cháu thảo (con gái trung) đang ngủ trên giường ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của congdan01 | Ngày: 03/01/2012
 • help me

  1.mọi quan hệ xã hội điều là quan hệ pháp luật đúng hay sai? tại sao? 2.lỗi la yếu tố thuộc mặt khách quan của vi phạm pháp ;uật. đúng hay sai? tại sao? 3. cá nhân từ 18 tuổi trởn lên ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của congdan01 | Ngày: 03/01/2012