Bài viết của thành viên

Bài viết của Congarchives-Hoang van Cong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • BIỂU MẪU LÝ LỊCH

    Cơ quan tôi là một cơ quan sự nghiệp (đơn vị dự toán cấp III), trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ viên chức cơ quan có được ban hành biểu mẫu lý lịch không, nếu không thì xin hỏi cơ quan nào có thẩm quyền ban hành biểu mẫu lý lịch?
    Trong Dân sự | của Congarchives | Ngày: 08/06/2009
  • Người lao động làm việc theo ca

    Xin chào Tôi xin nhờ  tư vấn cho vấn đề sau: Bộ phận bảo vệ trong cơ quan tôi làm việc theo ca, vậy những ngày lễ, tết có được hưởng chế độ 300% lương hay không? Xin cảm ơn .
    Trong Lao động - Việc làm | của Congarchives | Ngày: 25/02/2009