Bài viết của thành viên

Bài viết của cochienvuong-Nguyễn quốc toàn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • CÔNG TY TỰ RA QUY ĐỊNH

    1. Tôi là một công nhân hiện đang làm việc cho một công ty May hôm nay công ty ra quy định: Nếu quên chấm công bằng hình thức bấm vân tay một vài lần thì thời gian chấm công trể công ty sẽ không tính lương từ giờ vào làm đến khi chấm công trễ. như vậy ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của Cochienvuong | Ngày: 25/08/2018