DanLuat 2020

Chu Thị Thu Hoài - ChuThiThuHoai

Họ tên

Chu Thị Thu Hoài


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 16/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • CĐ Nghề cơ điện Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THCS Trung Tú
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger ctth999
Facebook chu Thu Hoai@gmail.com
Url