Bài viết của thành viên

Bài viết của chienmn-Chi Khang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Cảm ơn luật sư

  Quan điểm của tôi cũng giống luật sư, tuy nhiên tôi lăn tăn với việc việc lập khống chứng từ xảy ra tại nhiều thời điểm trong năm. Do liên quan đến quyết toán cuối quý. Khi lập khống chứng từ tiền được để tai quỹ nội bộ cơ quan và đến cuối năm công bố ...
  Trong Hình sự | của Chienmn | Ngày: 21/01/2015
 • Tham ô tài sản!!??

  Xin các luật sư tư vấn giúp: tôi có người nhà là giám đốc kho bạc cấp huyện, năm 2010 ban giám đốc kho bạc cùng kế toán thống nhất lập khống chứng từ rút hơn 40 triệu từ tiền chi thường xuyên. Số tiền này tại cuộc họp cuối năm của cơ quan đã công khai ...
  Trong Hình sự | của Chienmn | Ngày: 21/01/2015
 • Có phạm tội tham ô tài sản không?

  Tôi có người nhà làm giám đốc một kho bạc cấp huyện, năm 2010 chị ấy cùng ban giám đốc kho bạc và kế toán, thủ quỹ lập chứng từ khống hợp lý hoá số tiền hơn 40 triệu từ nguồn ...
  Trong Hình sự & Hình phạt | của Chienmn | Ngày: 19/01/2015