Bài viết của thành viên

Bài viết của chauphongst-Trần Châu Phong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Xin hỏi về Nghị định 116/2010

    Xin chào BQT thư viện pháp luật. Em có vấn đề xin được hỏi rất mong được sự giúp đỡ của thư viện pháp luật. Theo Nghị định 116/2010 của Chính Phủ cho CB-GV-NV ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được ...
    Trong Lao động | của chauphongst | Ngày: 11/02/2014