Bài viết của thành viên

Bài viết của chaudaihieu-Nguyễn Thị Lương Lệ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • CẦM CỐ TÀI SẢN

    Thưa Luật sư, Anh A cho B (bạn của A) mượn máy tính để học. Nhưng khi đòi lại thì mới biết là B đã đưa cho C(anh của B) đi cầm ở tiệm cầm đồ. Số tiền cầm là 6 triệu. (A không hề hay biết) Sau khi ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của chaudaihieu | Ngày: 18/01/2014