Bài viết của thành viên

Bài viết của charlotte-Lê Minh Châu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,016 giây)
  • Công ty TNHH

    Em có một vấn đề về Cty TNHH, mong nhờ ls tư vấn dùm ạ. Công ty TNHH X có 4 thành viên, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Trong đó, A góp 4 tỷ, ông B, bà C và ông D mỗi người ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của charlotte | Ngày: 26/10/2010
  • Tư cách pháp nhân

    Dạ thưa luật sư e có thắc mắc về tư cách pháp nhân ạ: trong khi cá nhân không có tư cách pháp nhân thì công ty TNHH 1 thành viên sao lại có tư cách ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của charlotte | Ngày: 26/10/2010