DanLuat 2021

Trần Thanh Chương - CharlesChuong

Họ tên

Trần Thanh Chương


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url