DanLuat 2021

Phạm Thị Hoa - Cecilia92

Họ tên

Phạm Thị Hoa


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 27/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THCS Hải Hòa

"LUẬT LÀ NGHỆ THUẬT CỦA ĐIỀU THIỆN VÀ LẼ CÔNG BẰNG" trích dẫn

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url