Bài viết của thành viên

Bài viết của ccnlt-Trần Đức Bình

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Xác định lại hạn mức đất ở

    Xin Luật sư giải đáp câu hỏi của tôi sau đây: Năm 1960, ông bà tôi có mua 1 mảnh đất rộng 960m2 là đất ở, mua bán bằng tay và giấy tờ không còn nữa. Năm 2004, huyện có ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của ccnlt | Ngày: 27/07/2018
  • Thừa kế đất đai

    Luật sư cho tôi hỏi, gia đình chú tôi có 1 Giấy chứng nhận có đất Rừng phòng hộ, giờ muốn thừa kế lại cho con, thì có ghi đất rừng phòng hộ vào Văn bản phân chia thừa kế ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của ccnlt | Ngày: 21/12/2017