Bài viết của thành viên

Bài viết của cantuvanpl-Phuoc Lai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,001 giây)
  • bị xúc phạm danh dự

    Thưa luật sư, Gia đình em co´ gây gô˜ với baˋ haˋng xóm, trong lúc gây nhau baˋ ta co´ lên tiê´ng sỉ nhục nói mẹ em "lấy trai". Đây hoàn toàn laˋ lời vu khống..trong khi ba em đang bị bệnh, mẹ em phải tâˋn tảo lo kiê´m tiêˋn ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của cantuvanpl | Ngày: 01/11/2014
  • Xin cấp GCNQSDĐ

    Thưa luật sư. Nhaˋ em được xây vaˋ sử dụng tưˋ năm 2003 đê´n nay, nhưng tưˋ đo´ đê´n giơˋ không co´ bất kyˋ giấy tơˋgiˋ lliên quan đê´n quyêˋn sử dụng đất ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của cantuvanpl | Ngày: 01/11/2014