DanLuat 2021

Nguyễn Hồng Cẩm - camthy123

Họ tên

Nguyễn Hồng Cẩm


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 24/03

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phòng HCQT&TCCB

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url