DanLuat 2021

Nguyễn Trường Thịnh - Cafe.Muoi

Họ tên

Nguyễn Trường Thịnh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 25/11

Đến từ Cần Thơ, Việt Nam
Đại học
  • Khoa Luật - Đại học Cần Thơ

Tỉnh thành Cần Thơ, Việt Nam
Facebook Nguyễn Trường Thịnh
Url