Bài viết của thành viên

Bài viết của buiquocthanh-Bùi Quốc Thanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:Tư vấn quyết toán thuế

    Cơ sở chúng tôi đang giải thể , cơ sở bảo cáo thuế hàng tháng từ năm 1999 đến nay đả 2 lần quyết toán thuế vào năm 2003 , năm 2012 Từ tháng 01/2013 đến tháng 04/2014 vẫn kinh doanh ,nhưng từ ...
    Trong Quyết Toán Thuế | của buiquocthanh | Ngày: 13/08/2014
  • Quyết toán thuế tại cơ sở

    Cơ sở của tôi là nộp thuế VAT theo phưuơng pháp khấu trừ , Từ năm 2004 đến nay chưa quyế tóan thuế , trong tháng 08 nam 2013 , cơ sở nhận quyết định Kiểm tra thuế từ năm 2008 đến 12/2012 , Vào ngày 24 tháng ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của buiquocthanh | Ngày: 05/11/2013