Bài viết của thành viên

Bài viết của buihuy_vdb-Bùi Xuân Huy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Các chi phí quản lý trong doanh nghiệp!

    Trong thời gian qua tôi rất quan tâm đến việc xác định mức chi phí trong quản lý doanh nghiệp của Nước Việt Nam. Cụ thể là các chi phí như chi phí hoa hồng môi giới, chi phí vận chuyển bốc xếp, chi phí quảng cáo, chi phí quản lý doanh nghiệp chung, chi ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của buihuy_vdb | Ngày: 13/01/2010