DanLuat 2021

Trần Mai Thúy - Bouygues

Họ tên

Trần Mai Thúy


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 19/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Bouygues Batiment International
  • Thời gian làm việc
    Từ 09/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    HR Assistant

HR Assistant
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url