DanLuat 2015

Vừ a Khua - bodoibp

Họ tên

Vừ a Khua


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 14/05

Đến từ Điện Biên, Việt Nam
Tỉnh thành Điện Biên, Việt Nam
Url