Bài viết của thành viên

Bài viết của bmv9xbg-Phạm Văn Thành

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,015 giây)
  • Đất nông nghiệp

    tên tôi là phạm văn thành sinh 26/01/1992. tôi muốn hỏi về đất nông nghiệp. tôi sinh vào thời điểm chia ruộng nhưng tôi không được chia vậy bây giờ tôi có được yêu cầu chia ruộng cho tôi không. tôi sinh trong kế hoạch. họ không chia lấy lý do là mẹ tôi ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của bmv9xbg | Ngày: 04/12/2016
  • Ruộng đất 1992

    Tôi tên Phạm Văn Thành sinh 26/01/1992 tôi muốn hỏi là tôi sinh vào thời điểm chia đất ruộng nông nghiệp nhưng tôi không được chia. Trong khi tôi vẫn được tiêu chuẩn chia đất ruộng nông nghiệp. Bây giờ tôi có được yêu cầu chia đất ruộng lại cho tôi không ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của bmv9xbg | Ngày: 04/12/2016