DanLuat 2020

Trần Việt Nga - black_rose

Họ tên

Trần Việt Nga


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 07/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung học cơ sở
  • THPT Bắc Đông Quan
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url