Bài viết của thành viên

Bài viết của biu1501-Nguyễn Thị Thương

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tập sự viên chức

    tôi đóng bảo hiêm từ tháng 7/2015 lương 2,34 mã ngạch 06031.Đến tháng 01/2017 tôi trúng tuyển viên chức thạc si kê toán mã ngạch 06031 hưởng lương 2.67.Vậy tôi có cần phải ...
    Trong Lao động | của biu1501 | Ngày: 23/01/2017