Bài viết của thành viên

Bài viết của binhnk-Bính

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re: Thủ tục mua bán Doanh nghiệp

    Rất cảm ơn lời khuyên của bạn hathiut về việc đưa vào một điều khoản an toàn trong hợp đồng mua bán, qua đó ràng buộc trách nhiệm của người bán đối với các khoản nợ, nghĩa vụ ... trước đây ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của binhnk | Ngày: 01/01/2012