Bài viết của thành viên

Bài viết của biencan-Nguyễn Tuấn Hải

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tra cứu văn bản pháp luật

    Hiện tôi cần Thông tư số 160/2009/BTC của Bộ tài chính ban hành chiều ngày 12/08/2009 về việc quy định giảm thuế thu nhập cá nhân đối với ngời lao động..... Rất mong được sự giúp đỡ của Lawsoft. Trân trọng!
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của biencan | Ngày: 20/08/2009