DanLuat 2020
DanLuat 2020

Nguyễn Tuấn Hải - biencan

Họ tên

Nguyễn Tuấn Hải


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Cổ phần Ô tô Trường Hải
  • Thời gian làm việc
    Từ 06/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    chuyên vien pháp lý

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url