Bài viết của thành viên

Bài viết của bichnguyet0501-Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Luật Hành Chính - sv Năm II- Vướng mắc :)

    1. Giải thích vì sao cơ quan hành chính Nhà nước có đơn vị cơ sở trực thuộc. Cho ví dụ về hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, văn ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của Bichnguyet0501 | Ngày: 16/01/2016
  • Giám Hộ

    Mọi người giúp em câu hỏi này với ạ! Các Quốc gia khác nhau có thể có quan niệm khác nhau về năng lực hành vi của cá nhân hay không ? Giải thích tại sao? Cám ...
    Trong Café DanLuat | của Bichnguyet0501 | Ngày: 06/12/2015