DanLuat 2020

Nguyễn Thị Thùy Dung - bichmaiemc

Họ tên

Nguyễn Thị Thùy Dung


Xưng hô

Ngày sinh nhật 24/09

Đến từ Quảng Ngãi, Việt Nam
Công ty
  • Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Cán bộ công chức - viên chức

Tỉnh thành Quảng Ngãi, Việt Nam
Url