Bài viết của thành viên

Bài viết của benxehanoi-Lý Thị Kim Thoa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Trong Cty TNHH MTV theo mô hình Chủ tịch (chuyển đổi từ DNNN), các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên có ký HDLD ko? Các chức danh này ...
    Trong Lao động | của benxehanoi | Ngày: 13/06/2012