DanLuat 2020

Tạ Quốc Chính - benjamin1205graham

Họ tên

Tạ Quốc Chính


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 16/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam