Bài viết của thành viên

Bài viết của banhlong1984-banh quang long

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • đền bù đất đai

    năm 2003 tôi có mua một mảnh đất không có giấy tờ(dền nay tôi vẫn chưa làm giáy chủ quyền) nhưng người chủ cũ đã sử dụng trước năm 1993 và tôi đã xây môt trang trại ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của banhlong1984 | Ngày: 28/04/2012