Bài viết của thành viên

Bài viết của Bakermckenzie-Nguyễn Thị Liễu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Xin VBPL

    Chào LS Tôi muốn xin toàn văn VBPL (liên quan đến cơ chế tuyển sinh đại học từ năm 1991) như sau: 1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 461/QĐ-TS ngày 11-2-1991 2. Quyết định số 311 ...
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của Bakermckenzie | Ngày: 12/09/2017