DanLuat 2015

Nguyễn Văn Bắc-p truởng p.Kinh tế& hạ tầng - bacct

Họ tên

Nguyễn Văn Bắc-p truởng p.Kinh tế& hạ tầng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 09/02

Đến từ Sơn La, Việt Nam
Tỉnh thành Sơn La, Việt Nam
Url