Bài viết của thành viên

Bài viết của autumnrain-Nguyễn Khả Phương Thu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hoa don gtgt bi sai ten

    Ben e la dvi truc thuoc dang ky doanh nghiep la xi nghiep a-cty b nhung jo ben ban lai xuat hoa don la cty b-xi nghiep a. Dzi cho e hoi hoa don nay co hop le k, co duoc cuc thue chap nhan k ah. E cam on
    Trong Bài viết vi phạm | của autumnrain | Ngày: 11/08/2014