Bài viết của thành viên

Bài viết của as1234-Yến

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Cho nghỉ việc sai luật

    Xin chào luật sư Em muốn hỏi 1 TH nhân viên ký hợp đồng Lần 1: xác định thời hạn: 1 năm từ 1/11/2014 đến 31/10/2015 Lần 2: xác định thời hạn: 3 tháng từ 1/11/2015 đến 31/1/2016 Ngày 29/1/2016 cty thông báo bằng miệng la không ...
    Trong Lao động | của as1234 | Ngày: 16/02/2016