DanLuat 2021

Nguyễn Tuấn Anh - kế toán - anhvhp

Họ tên

Nguyễn Tuấn Anh - kế toán


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • Cty CP Vạn Hưng Phú
  • Thời gian làm việc
    Từ 05/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Kế toán trưởng

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url