Bài viết của thành viên

Bài viết của anh_n1-NHA

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hóa Đơn GTGT

    Chào Luật sư. Bên cty e là chủ đầu tư dự án gọi là bên A (bên mua) và bên Nhà thầu gọi là bên B (bên bán) khi bên B xúa Hóa đơn cho bên ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của anh_n1 | Ngày: 22/02/2018