Bài viết của thành viên

Bài viết của anewtv8-Vũ Thanh Hà

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Quy chế phân loại các cấp chuyên gia

    Gần đây tôi có lập hồ sơ đề xuất tài chính cho gói Tư vấn giám sát. Mức lương chuyên gia tôi có vận dụng theo  Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và  Nghị ...
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của anewtv8 | Ngày: 20/07/2008