Bài viết của thành viên

Bài viết của aiimpa-Phan Thị Phương Thủy - chuyên viên tv tc doanh nghiệp

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,001 giây)
  • Re:Môi giới và chuyển nhượng

    Cám ơn luật sư. Nhưng trường hợp là như thế này: A, B, C có liên quan nhau cụ thể như sau: - Công ty A: là môi giới - Công ty B: là bên yêu cầu cung cấp dịch vụ môi giới (B muốn mua cổ phần của công ty C) - Công ty C: là công ty mà bên B muốn mua cổ phần ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của aiimpa | Ngày: 05/03/2009
  • Môi giới và chuyển nhượng

    Tôi có một vấn đề như sau rất mong sự giúp đỡ của luật sư và mọi người: Tình trạng hợp đồng: - Bên A và Bên B ký hợp đồng môi giới để bên B mua được cổ phần của Bên C với mức giá cạnh tranh nhất (nhỏ hơn mức giá a nào đó) - Bên B ký hợp đồng chuyển nhượng ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của aiimpa | Ngày: 05/03/2009