DanLuat 2015

Thành viên cty TNHH xin rút vốn.

Chủ đề   RSS   
 • #71985 06/12/2010

  troivatrang

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành viên cty TNHH xin rút vốn.


  Chào luật sư.

  Tôi có một vấn đề xin nhờ luật sư giúp đỡ.

  Cty của tôi là cty TNHH gồm có 4 thành viên, nay vì lý do cá nhân một thành viên (không phải người đứng tên giám đốc) xin rút vốn và không tham gia vào hoạt động của cty. Nay tôi muốn hỏi một vấn đề sau:

  1. Thủ tục để một thành viên xin rút vốn như thế nào?
  2. Có phải điều chỉnh lại GPKD? Thủ tục thay đổi ntn nếu có?
  3. Thành viên còn lại phải mua lại cổ phần của thành viên đó hay không cần mua lại?

  Rất mong hồi âm.
   
  22137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #72204   07/12/2010

  hieppoe
  hieppoe

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2009
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 255
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 13 lần


  Dựa vào những thông tin bạn cung cấp, Tôi xin trả lời bạn như sau:

  Điều 42 Khoản 1 Luật Doanh Nghiệp (LDN) cấm thành viên công ty TNHH “không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của LDN. Nói cách khác, thành viên công ty TNHH chỉ được rút vốn trong trường hợp: (i) Công ty mua lại phần vốn; (ii) Chuyển nhượng phần vốn; (iii) Rút vốn bằng cách mang vốn góp đi trả nợ.

  Với những cách rút vốn khác nhau, LDN cũng quy định khác nhau, cụ thể:

  Trường hợp rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn thì chỉ được thực hiện nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: (i) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; (ii) Tổ chức lại công ty; (iii) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề trên (Điều 43 LDN). Công ty chỉ được mua lại phần vốn nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  Trường hợp rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn cho người khác thì thành viên rút vốn phải: Chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chuyển nhượng, và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán (Điều 44 LDN).

  Trường hợp rút vốn bằng cách trả nợ thì thành viên đó cứ thỏa thuận trong một hợp đồng, văn bản rằng sẽ trả nợ bằng vốn góp trong công ty, nếu chủ nợ đồng ý thì khoản tiền/tài sản đã vay xem như khoản vốn đã rút. Chủ nợ có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách: (i) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận; (ii) Nếu Hội đồng thành viên không chấp thuận cho chủ nợ thành thành viên thì chủ nợ phải chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó tương tự như trường hợp rút vốn bằng cách chuyển nhượng cho người khác ở trên (Điều 44; Điều 45 LDN).

  Như vậy, tùy thuộc vào cách rút vốn mà sẽ có những thay đổi cụ thể trong GCNĐKKD (hoặc giấy tờ tương đương), cụ thể:

  Trường hợp công ty mua lại phần vốn góp: HĐTV sẽ quyết định mua lại, đồng thời quyết định giảm vốn điều lệ tương ứng với phần vốn góp đã mua lại (Điều 60 Khoản 3 LDN). Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

  1- Thông báo giảm vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);

  2- Quyết định bằng văn bản về việcgiảm vốn điều lệ (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

  3- Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

  4- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

  5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  Trường hợp chuyển nhượng cho các thành viên còn lại của Công ty thì thực hiện thủ tục thay đổi thông tin, hồ sơ gồm:

  1- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);

  2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

  Trường hợp rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn cho người khác hoặc cho chủ nợ thì sẽ thực hiện thủ tục thay đổi thành viên. Hồ sơ gồm:

  1-Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký);

  2-Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty;

  3-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới: (Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu. Đối với thành viên mới là tổ chức: Quyết định thành lập; Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng).

  4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Nếu bạn muốn biết cụ thể hơn, vui lòng liên hệ lại với Tôi.

  Nguyễn Hiệp

  Luật sư Nguyễn Hiệp

  Phone: 0904 727 115 - 092 8989 798

  Email: hiepnguyen@luatviban.com

  http://www.luatviban.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hieppoe vì bài viết hữu ích
  phamloccl (20/07/2017)
 • #79420   16/01/2011

  duythang26390
  duythang26390

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hay quá anh 
   
  Báo quản trị |  
 • #79504   17/01/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Chào bạn!
  Xin trả lời 3 câu hỏi của bạn như sau:
  1. Thành viên xin rút vốn khỏi Công ty TNHH có thể chào bán phần vốn góp cho các thành viên còn lại hoặc chào bán cho người khác.
  2. Thay đổi thành viên Công ty TNHH thì phải thay đổi giấy phép kinh doanh. Thủ tục gồm: Biên bản họp + Quyết định + Thông báo thay đổi + Danh sách thành viên sau khi thay đổi
  3. Các thành viên còn lại không nhất thiết phải mua lại phần vốn góp.

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #79727   18/01/2011

  quantrungnam
  quantrungnam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2011
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tôi đánh giá bài trả lời của anh rất đầy đủ và cụ thể chứ không nói chung chung như một số bài viết tôi từng được đọc. Rất mong nhận được nhiều bài viết của anh trong thời gian tới.

  Cám ơn anh Hieppoe  về bài viết của anh.

  quantrungnam@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #80810   24/01/2011

  bi414
  bi414

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (32)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 4 lần  Cho em hỏi thêm chút là trong trường hợp:

  Rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp thì HS gồm những gì ạ? Khi nào thì được coi là "Công ty vẫn thanh toán đủ các nghĩa vụ và nghĩa vụ TS khác" ? Lúc này DN phải chứng minh là mình vẫn đủ tiền để thanh toán các nghĩa vụ ạ? Phải trình văn bản ji để chứng minh và được phòng ĐKKD chấp nhận ạ?

  Cảm ơn bác!

  Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng

  Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...

   
  Báo quản trị |  
 • #80817   24/01/2011

  hienlkd
  hienlkd
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2010
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2143
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 65 lần


  Gửi bi414: hồ sơ trong trường hợp bạn nêu ra gồm có:
  - Biên bản cuộc họp, quyết định của hội đồng thành viên
  - Thông báo thay đổi ĐKKD
  - Danh sách thành viên (mới)
  - Thông báo lập sổ đăng ký thành viên
  - Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng
  Còn việc công ty vẫn thanh toán đủ các nghĩa vụ và nghĩa vụ TS khác thì cần có cam kết của công ty bạn ah. Cam kết có thể ở ngay trong biên bản cuộc họp và quyết định.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienlkd vì bài viết hữu ích
  bi414 (25/01/2011)
 • #80856   25/01/2011

  bi414
  bi414

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (32)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 4 lần


  Em đã hiểu. Cảm ơn bác nhiều!

  Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng

  Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-