DanLuat 2015

Thành viên có thể yêu cầu khóa cổ phần của mình trong CTy TNHH?

Chủ đề   RSS   
 • #63894 14/10/2010

  Mr.Ben

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/10/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành viên có thể yêu cầu khóa cổ phần của mình trong CTy TNHH?

  Tôi có hùng  vốn góp vào 1 Cty TNHH với tỉ lệ 25% ( 3 thnh viên còn lại cũng 25%/người). Tổng tài sản và vốn tiền mặt còn lại chỉ khoảng bằng 1/4 so với ban đầu.

  Tôi nhận thấy đường hướng và kế hoạch kinh doanh k còn phù hợp nên tôi muốn rút vốn ra. Công ty hiện đang thua lỗ vì sử dụng vốn đầu tư để nghiên cứu,

  Hiện chưa ra sản phẩm. Các thành viên còn  lại không muốn mua lại phần vốn góp của tôi.

  1. Vậy tôi có quyền yêu cầu khóa vốn của tôi lại không ?

  2. Cơ sở  tinh giá trị còn lại của phần vốn của tôi như thế nào ?

  3. Công ty có 1 quĩ hỗ trợ sản xuất và các thành viên hất trí không chia lợi nhuận, vậy tôi có được hưởng quyền lợi gì trong giá trị quĩ này không ?

  4. Nếu tôi phản đối(biểu quyết không đồng ý) các quyết định của Hội Đồng Thành viên thì Các thành viên cổ đông còn lại có quyền tự quyết về việc khóa cổ phần của tôi không ? 

  5. Bảng đều lệ công ty hiện thất lạc, có thể  yêu cầu Sở KHĐT cấp lại bản cũ không hay chúng tôi có thể họp và thông qua 1 bảng điều lệ mới có sửa đổi?

  6. Bảng điều lệ này có thể được hội đồng thành viên thông qua với tỉ lệ biểu quyết tối thiểu là bao nhiêu % ?

  7. Giá trị % trích lại cho các Quĩ dự trữ bắt buộc, quĩ phúc lợi,  phát triển SX-KD, quĩ khen thưởng.... là bao nhiêu %, có điều khoản nào qui định mức toi đa bao nhiêu không ?

  Xin cam on.
  Cập nhật bởi admin ngày 23/10/2010 11:16:04 AM Sửa tiêu đề, hiển thị ra trang chủ
   
  4403 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #64264   17/10/2010

  hiden_face
  hiden_face
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2010
  Tổng số bài viết (303)
  Số điểm: 3851
  Cảm ơn: 102
  Được cảm ơn 119 lần


          Chào bạn!

  Mình có ý kiến vể những vấn đề bạn hỏi như sau:

  1. Mình không hiểu khóa vốn theo ý của bạn là như thế nào. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu bạn đã chào bán phần vốn góp của bạn theo đúng những thủ tục mà luật doanh nghiệp quy định mà không được mua lại thì bạn có thể chuyển nhượng phần vốn góp này cho gnười khác.

  2.Việc xác định giá trị phần vốn góp hiện tại thì điều 30 luật doanh nghiệp về định giá tài sản góp vốn có quy định:

     "Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

  3.Về quỹ hổ tợ sản xuất thì bạn phải xe lại điều lệ thành lập quỹ của công ty bạn.

  4.Về vấn đề bạn nêu tại câu hỏi số 4 thì bạn có thể tham khảo quy định sau đây tại luật doanh nghiệp.

  Điều 43. Mua lại phần vốn góp

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  b) Tổ chức lại công ty;

  c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

  5. Hội đồng thành viên có thể họp để sữa đổi bổ sung điều lệ công ty (bạn có thể tha khảo điều 52 luạt doanh nghiệp)

  6. Bản điều lệ này sẽ được thông qua với số biểu quyết tối thiểu là 75%.

   Khoản 2 điều 52 luật doanh nghiệp có quy định:

     Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  7. Điều này bạn phải xem lại điều lệ của công ty bạn!

   vài dòng góp ý, hy vọng có thể giải đáp phần nào thắc mắc của bạn! Chúc bạn mau chóng giải quyêt được công việc. Thân!

  ngotungan1989@gmail.com

  When you cant be by my side...you are in my heart...

   
  Báo quản trị |  
 • #64307   17/10/2010

  Mr.Ben
  Mr.Ben

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/10/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn các giải đáp của bạn.

  Mình đã xem lại điều lệ công ty.

  Ý mình nói khóa cổ phần ở đây là tạm thời  giữ lại phần giá trị vốn còn lại của mình để mình chờ rao xem có ai mua không.

  Vì Nếu để góp tiếp thì sẽ ngày càng giảm giá trị do công ty chưa có sản phẩm mà tiền thì cứ vơi dần... 

  Mình cũng có thắc mac là hội đồng thành viên có quyền họp để quyết định loại 1 thành viên ra khỏi hội đồng hay không ?( tuc la bắt buộc thành viên ấy phải rút vốn ra khỏi công ty.) ?
   
  Báo quản trị |  
 • #64366   18/10/2010

  hiden_face
  hiden_face
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2010
  Tổng số bài viết (303)
  Số điểm: 3851
  Cảm ơn: 102
  Được cảm ơn 119 lần


        Chào bạn!
   Về phần vốn góp của bạn thì như mình đã trình bày, nếu bạn đã chào bán theo đúng thủ tục mà ko được mua lại, hay các thành viên khác của công ty không mua hết thì bạn có thể chyển nhượng cho người khác không phải là thành viên công ty.(bạn có thể tham khảo thêm điều 43, 44, 45 luật doanh nghiệp)

    Còn về vệc hội đồng thành viên có quyền quyết định loại một thành viên ra khỏi hội đồng hay không thì:

   Luật doanh nghiệp có quy định hội đồng thành viên là các thành viên (điều 47 luật doanh nghiệp),bạn là thành viên, bạn góp vốn vào công ty, bạn là thành viên của hội đồng thành viên.

  Có một số trường hợp bạn có thể mất tư cách thành viên như bạn góp vốn không đúng thời hạn đã cam kết, bạn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trong trường hợp luật có quy định hay bạn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Ngoài ra, bạn nên xem điều lệ của công ty có quy định trường hợp nào khác không. Chứ theo mình biết thì chưa thấy thủ tục nào yêu cầu thành viên rút vốn ra khỏi công ty!

  Thân!

  ngotungan1989@gmail.com

  When you cant be by my side...you are in my heart...

   
  Báo quản trị |  
 • #65879   28/10/2010

  Trinhducduy
  Trinhducduy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  tôi muốn hỏi nếu phần vốn góp đã chào bán ra bên ngoài nhưng k ai mua thì làm sao để tôi không phải là thành viên của công ty. cảm ơn
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-