DanLuat 2015

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề   RSS   
  • #443374 06/12/2016

    Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

    Xin hỏi luật sư, trường hợp một số dự án thành phần trong quy hoạch chi tiết do UBND tỉnh ban hành đã giải ngân hết vốn thì UBND tỉnh có được yêu cầu ngân hàng tiếp tục thanh toán cho các dự án thành phần đó theo nhu cầu thực tế phát sinh không? (khi tỉnh chưa có điểu chỉnh quy hoạch chi tiết và số tiền giải ngân vẫn nằm trong phạm vi nguồn vốn quy hoạch tổng thể được chính phủ phê duyệt)

     
    1004 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-