thanh toán bhxh 1 lần được tính như thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #330767 29/06/2014

  qqqaz

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  thanh toán bhxh 1 lần được tính như thế nào

  anh chị làm ơn cho em hỏi cách tính hưởng bhxh 1 lần như thế nào,dưới đây là bảng chi tiết đóng bhxh của em

  mong anh chị tính dùm em,cảm ơn anh chị rất nhiều    
       
   
  từ tháng…đến tháng.. tổng số tháng lương căn bản
  (lương đóng bhxh)
  09/2009-12/2009 4 1370000
  1/2010--3/2010 3 1954600
  9/2010-10/2010 2 3900000
  11/2010-06/2011 8 3900000
  7/2011-9/2011 3 5560000
  10/2011-12/2011 3 6010000
  1/2012-3/2012 3 6010000
  4/2012-7/2012 nghỉ thai sản  
  8/2012-12/2012 5 6200000
  1/2013-7/2013 7 6200000
       
       
       
  tổng thời gian đóng bhxh bắt buộc đến tháng 7/2013 là 3 năm 6 tháng

   

  Cập nhật bởi qqqaz ngày 29/06/2014 05:20:58 CH Cập nhật bởi qqqaz ngày 29/06/2014 05:18:15 CH
   
  6421 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #330770   29/06/2014

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14558)
  Số điểm: 100814
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5154 lần
  SMod

  Chào bạn, bạn hãy làm từng bước như sau

  1. Lấy lương theo từng năm và nhân với hệ số tương ứng theo bảng bên dưới, rồi cộng chúng lại với nhau

  2. Lấy tổng vừa nhận chia cho 42

  3. Rồi nhân với 1.5

  4. Rồi nhân với 3.5

  Đó là tổng số tiền bạn sẽ nhận được

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  1,51

  1,38

  1,16

  1,07

  1,00

   

   
  Báo quản trị |  
 • #330796   30/06/2014

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Ví dụ cách tính tổng tiền lương của năm 2010 như sau:

  (1954600 x 3 tháng + 3900000 x 4 tháng) x 1.38 = 29620044 đồng

   

   
  Báo quản trị |  
 • #330836   30/06/2014

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Tôi tính theo bảng này căn cứ vào hướng dẫn của 2 anh trên để bạn tham khảo:

  I. Tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng để tính hưởng trợ cấp BHXH một lần
  1. Tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động qui định    
  STT Từ ngày Đến ngày  Mức Lương   Mức Điều chỉnh trượt giá năm 2014  Số tháng hưởng lương Số tiền
  1 9/2009 12/2009      1,370,000              1.51 4             8,274,800
  2 01/2010 03/2010      1,954,600              1.38 3             8,092,044
  3 09/2010 12/2010      3,900,000              1.38 4           21,528,000
  4 1/2011 6/2011      3,900,000              1.16 6           27,144,000
  5 07/2011 9/2011      5,560,000              1.16 3           19,348,800
  6 10/2011 12/2011      6,010,000              1.16 3           20,914,800
  7 01/2012 3/2012      6,010,000              1.07 3           19,292,100
  8 04/2012 07/2012      6,010,000              1.07 4           25,722,800
  9 8/2012 12/2012      6,200,000              1.07 5           33,170,000
  10 01/2013 07/2013      6,200,000              1.00 7           43,400,000
  Tổng thời gian:       42  
  Tổng số tiền:               226,887,344
  II. Mức hưởng          
  Tổng thời gian đóng BHXH (năm)              3.50  
  Tổng thời gian đóng BHXH làm tròn (năm)   4  
  Mức bình quân tiền lương để tính hưởng BHXH               5,402,080
  Số tháng tính hưởng trợ cấp BHXH 1 lần   6  
  * Trợ cấp BHXH 1 lần          32,412,480.00
    Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm mười hai ngàn bốn trăm tám mươi.
               

   

   
  Báo quản trị |  
 • #330860   30/06/2014

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Bạn ttpthuy:

  Tổng thời gian là 3 năm 6 tháng nên chỉ được tính là 3,5 năm chứ không được làm tròn thành 4 năm đâu nha (Khoản 3 điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP).

   
  Báo quản trị |  
 • #330871   30/06/2014

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Vậy kết quả là:

  Hai mươi tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn chín trăm hai mươi.

   

   
  Báo quản trị |