Thành phần triệu tập khi thi hành quyết định thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Chủ đề   RSS   
 • #517586 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Thành phần triệu tập khi thi hành quyết định thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

  Cho tôi hỏi quy định pháp luật về Thi hành quyết định thi hành án treo và Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, Trong đó, người được triệu tập bao gồm những ai?

   
  1213 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517593   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Đối với thi hành quyết định thi hành án treo, anh kiểm tra quy định tại Điều 62 Luật Thi hành án Hình sự 2010:

  "Điều 62. Thi hành quyết định thi hành án treo

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo là người chưa thành niên đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội nơi người đó làm việc và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án. Hồ sơ bao gồm:

  a) Bản án đã có hiệu lực pháp luật;

  b) Quyết định thi hành án treo;

  c) Cam kết của người được hưởng án treo. Đối với người được hưởng án treo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bản cam kết của người đó phải có sự xác nhận của người đại diện hợp pháp;

  d) Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án".

   

   Đối với thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, anh kiểm tra Điều 73 Luật Thi hành án Hình sự 2010:

  "Điều 73. Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ triệu tập người chấp hành án đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người chấp hành án có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án. Hồ sơ bao gồm:

  a) Bản án đã có hiệu lực pháp luật;

  b) Quyết định thi hành án;

  c) Cam kết của người chấp hành án;

  d) Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án".

   
  Báo quản trị |  
 • #561885   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (416)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Có thể thấy những đối tượng sau: Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo là người chưa thành niên đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

   
  Báo quản trị |