Thành phần tham gia đối thoại định kỳ?

Chủ đề   RSS   
 • #524358 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Thành phần tham gia đối thoại định kỳ?

  Anh chị cho em hỏi thành phần tham gia đối thoại định kỳ gồm những ai ạ, ngoài BCH Công Đoàn Công ty và Công ty còn có ai nữa không ạ?

   
  3711 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524383   30/07/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 188 lần


  Về thành phần tham gia đối thoại định kỳ, anh/chị có thể tham khảo tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật lao động 2012 như sau:

  "Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc

  [...]

  2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

  [...]".

  Theo đó việc đối thoại là được thực hiện giữa công ty và công đoàn hoặc giữa công ty và người lao động. Ngoài ra không còn đối tượng nào khác anh/chị nhé.

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/07/2019 08:22:29 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)
 • #526384   26/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1149)
  Số điểm: 7560
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 160 lần


  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại Điều 8 Nghị định 149/2018/NĐ-CP

  "Điều 8. Đối thoại tại nơi làm việc

  1. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện định kỳ hoặc khi một bên có yêu cầu.

  2. Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Thời điểm tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm tổ chức hội nghị người lao động quy định tại Điều 9 Nghị định này thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ."

  Như vậy, thành phần tham gia đối thoại định kỳ sẽ gồm người lao động (hoặc đại diện tập thể người lao động) với người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #527106   31/08/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo quy định thì doanh nghiệp có trách nhiệm phải tổ chức đối thoại với người lao động tại nơi làm việc. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp không tổ chức, hoặc chỉ tổ chức hình thức thông qua giấy tờ, không đảm bảo thành phần tham gia đối thoại…. thì có chế tài xử phạt gì hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #569544   29/03/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1700
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Theo quy định hiện hành tại Khoản 1, 2 Điều 63 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

  Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

  Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ ít nhất 01 năm một lần. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

  Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định số lượng, thành phần tham gia đối thoại tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Bên người sử dụng lao động: Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, người sử dụng lao động quyết định số lượng, thành phần đại diện cho mình để tham gia đối thoại bảo đảm ít nhất 03 người, trong đó có người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động và quy định trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

  2. Bên người lao động: Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng lao động và các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng, thành phần tham gia đối thoại nhưng phải bảo đảm số lượng như sau:

  -  Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động;

  -  Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao động đến dưới 150 người lao động;

  -  Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao động đến dưới 300 người lao động;

  -  Ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 300 người lao động đến dưới 500 người lao động;

  -  Ít nhất từ 19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;

  -  Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên.

  Căn cứ số lượng người đại diện đối thoại của bên người lao động quy định tại điểm a khoản này, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng đại diện tham gia đối thoại tương ứng theo tỷ lệ thành viên của tổ chức và nhóm mình trên tổng số lao động của người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |