DanLuat 2015

Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế

Chủ đề   RSS   
 • #212195 07/09/2012

  lephuong785

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế

  Tôi đang muốn mở một công ty kinh doanh lữ hành quốc tế. Xin cho biết, để mở công ty hoạt động trong lĩnh vực này cần phải có những điều kiện gì?

   
  8562 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #212196   07/09/2012

  linhdaiviet
  linhdaiviet

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/07/2012
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 539
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Trường hợp của bạn xin được tư vấn như sau:

  Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp giấy phép được phép kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
  Doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc kinh doanh lữ hành nội địa cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

  I. Điều kiện, hồ sơ xin giấy phép Kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:
  1. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
  a. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  b. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
  c. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

  2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.
  Ngoài các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  a. Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
  b. Mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch nội địa trong thời gian thực hiện chương trình du lịch khi khách du lịch có yêu cầu;
  c. Chấp hành, phổ biến và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, các quy định của Nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc, quy chế nơi đến du lịch;
  d. Sử dụng hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch khi khách có yêu cầu hướng dẫn viên; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp.

  II. Điều kiện, hồ sơ xin giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
  1. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế:
  a. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
  b. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật du lịch.
  c. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
  d. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  e. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

  2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
  a. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
  - Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
  b. Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây:
  - Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt
  hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
  - Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.
  c. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
  - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;
  - Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong mười tám tháng liên tục;
  - Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật du lịch;
  - Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.
  d. Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  3. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
  a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
  - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.
  b. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
  - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
  - Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
  - Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

  III. Hồ sơ Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
  1. Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
  a. Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;
  b. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  c. Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;
  d. Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

  2. Hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
  a. Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  b. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp cho doanh nghiệp;
  c. Giấy tờ liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 40, 41 Luật Du lịch.
  d. Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

  3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có sự thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 40, 41 Luật du lịch, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương;
  Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh biết.

  DaiViet Group (Luật sư - Công chứng Đại Việt) - Website:www.luatdaiviet.vn

  Add : Số 335 Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

  Hot-line: 0933.668.166 - Tell: 04.37.47.8888

  Email: info@luatdaiviet.vn

  ====================================

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-