DanLuat 2015

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Chủ đề   RSS   
 • #444562 29/12/2016

  sonluatk07
  Top 500
  Male
  Chồi

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2012
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 1548
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 96 lần


  THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ

  Chào Quý Luật sư!

  Luật sư cho em hỏi, một tổng giám đốc của Công ty Cổ phần hành nghề thẩm định giá, nay tổng giám đốc muốn lập một công ty TNHH một thành viên bán đấu giá, nhưng do luật quy định cấm tổ chức bán đấu giá đồng thời có mối quan hệ với thẩm định giá, nên tổng giám đốc thuê một người để làm người đại diện theo pháp luật của công ty bán đấu giá. Vậy có thực hiện việc bán đấu giá của tài sản thẩm định giá bên công ty thẩm định giá đó được không ạ?

  Cám ơn ạ!

  Sống là động nhưng lòng luôn bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

   
  1445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #444566   29/12/2016

  lawyerinthefuture
  lawyerinthefuture
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2016
  Tổng số bài viết (475)
  Số điểm: 3974
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 162 lần
  Moderator

   

  sonluatk07 viết:

   

  Chào Quý Luật sư!

  Luật sư cho em hỏi, một tổng giám đốc của Công ty Cổ phần hành nghề thẩm định giá, nay tổng giám đốc muốn lập một công ty TNHH một thành viên bán đấu giá, nhưng do luật quy định cấm tổ chức bán đấu giá đồng thời có mối quan hệ với thẩm định giá, nên tổng giám đốc thuê một người để làm người đại diện theo pháp luật của công ty bán đấu giá. Vậy có thực hiện việc bán đấu giá của tài sản thẩm định giá bên công ty thẩm định giá đó được không ạ?

  Cám ơn ạ!

   

   

  Tất nhiên là được rồi bạn nếu 2 công ty này thành lập hợp pháp thỏa điểu kiện sau, thì có thể hoạt động một cách bình thường:

  Thông tư 38/2014/TT-BTC

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

  Điều 3. Đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá

  1. Thẩm định viên về giá không được thực hiện đăng ký hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời gian cho từ hai doanh nghiệp thẩm định giá trở lên.

  2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên về giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (sau đây gọi là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP) gồm:

  a) Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp uỷ quyền bằng văn bản;

  b) Bản sao chứng thực Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp;

  c) Bản sao chứng thực hoặc sao y bản chính văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động tại doanh nghiệp cũ đối với trường hợp thẩm định viên về giá hành nghề chuyển sang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp khác;

  d) Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính;

  đ) Giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn thời hạn tối thiểu 02 tháng đối với thẩm định viên về giá là người nước ngoài;

  e) Bản sao Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) tại doanh nghiệp thẩm định giá của thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề;

  g) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  3. Thẩm định viên về giá phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm các thẩm định viên về giá đủ điều kiện đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp của từng thẩm định viên về giá. Không xác nhận đối với trường hợp thẩm định viên về giá không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

  4. Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá đăng ký bổ sung thẩm định viên về giá thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đăng ký giảm thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá gửi kèm bản sao chứng thực hoặc sao y bản chính văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp đối với thẩm định viên về giá đăng ký giảm.

  5. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định, Bộ Tài chính ban hành Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá. Thẩm định viên về giá chỉ được phép hành nghề thẩm định giá sau khi có Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá của Bộ Tài chính.

  Định giá tài sản

  Theo khoản 2, khoản 3 điều 16, Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: “2. Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên;

  b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

   

  Trang facebook: " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí " sẽ giúp các bạn giải đáp những vướng mắc pháp lý xoay quanh cuộc sống.

  Hãy ghé thăm trang khi bạn gặp phải một vấn đề vướng mặc nào đó .Đừng tiếc gì 1 like và 1 share trang facebook:

  " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí ".

   
  Báo quản trị |  
 • #444567   29/12/2016

  sonluatk07
  sonluatk07
  Top 500
  Male
  Chồi

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:31/07/2012
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 1548
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 96 lần


  Cám ơn Luật sư!

  Vậy tài sản bên công ty thẩm định giá đã định giá thì công ty bán đấu giá có quyền bán theo nghị định 17 không ạ? Và tổng giám đốc công ty thẩm định giá đồng thời là chủ tịch công ty bán đấu giá, nhưng đã ủy quyền cho người khác làm người đại diện theo pháp luật cho công ty bán đấu giá ạ?

  Sống là động nhưng lòng luôn bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

   
  Báo quản trị |