Thành lập công ty cho thuê nhà xưởng

Chủ đề   RSS   
 • #486059 01/03/2018

  trandinhchieu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2009
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thành lập công ty cho thuê nhà xưởng

  Tôi xin hỏi mấy vấn đề về công ty cho thuê nhà xưởng:

  - Thủ tục thành lập công ty cho thuê nhà xưởng ? cần lưu ý điều gì trong việc đặt tên, vốn KD

  - Văn phòng đặt tại nhà mượn của cha mẹ phải làm thủ tục gì

  - Công ty KInh doanh cho thuê nhà xưởng đóng những loại thuế gì

  Cám ơn

   
  4174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #486093   01/03/2018

  huyentrang2008
  huyentrang2008  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2013
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1695
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 25 lần


  Công ty cho thuê nhà xưởng. Theo mình hiểu thì nhà xưởng là bất động sản.
   
  Vì vậy, thành lập công ty cho thuê nhà xưởng thì mình tư vấn như sau:
   
  - Thứ nhất, thành lập công ty theo thủ tục chung
   
  - Thứ hai, vốn điều lệ ít nhất 20 tỷ. Vốn này không phải chứng minh.
   
  Việc đặt tên do doanh nghiệp quyết định
   
  Công ty lập hợp đồng thuê nhà của cá nhân, hợp đồng lưu tại trụ sở.
   
  Các loại thuế, phí công ty sẽ do kế toán công ty lo liệu bạn nhé :)
   
  Không có gì quá phức tạp bạn nhé.
   
  Bạn có thể liên hệ Văn phòng Luật 68 chuyên về tư vấn thành lập công ty bạn nhé
   
  Báo quản trị |  
 • #498414   31/07/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  - Để tiến hành kinh doanh cho thuê nhà xưởng, bạn phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP:

  "Điều 3 Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 
  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau: 
  a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này; 
  b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản. 
  2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định. 
   
  Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
  Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định. 
   
  Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản"
   
   
   
  Báo quản trị |