THANH HÓA - HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - CHẤT VẤN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Chủ đề   RSS   
 • #263032 21/05/2013

  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3571
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 76 lần


  THANH HÓA - HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - CHẤT VẤN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN

       Hôm nay 21/5/2013 Hội đồng Nhân Dân tỉnh khóa XVI đã khai mạc hội nghị. Dưới sự điều hành của Chủ tọa là ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân tỉnh. Về chất vấn, trả lời chất vấn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp diễn ra rất cởi mở, được hội nghị đặc biệt quan tâm vì thế thời gian dành cho giải quyết vấn đề này vượt thời gian theo dự kiến.

       Xung quanh ý kiến về sự công bằng và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài Quốc doanh có ý kiến cho rằng: Doanh nghiệp nhà nước được nhiều sự ưu tiên, Doanh nghiệp Tư nhân chưa được quan tâm thậm chí còn bị trù dập. Kết luận vấn đề này Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa ông Mai Văn Ninh khẳng định: Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân đều có sự công bằng như nhau.

       Về phía Công ty giáo dục Vũ Tấn, sau khi nhận thông báo lấy ý kiến để tổng hợp chất vấn, Đối thoại với Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về Nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức. Công ty (congtygiaoducvutan) đã gửi văn bản đến Hội nghị thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Ban thư ký của Hội đồng Nhân Dân tỉnh, có số điện thoại 0373.686868. Khi nghe Chủ tọa Hội nghị nói đến sự công bằng giữa Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân, Công ty giáo dục Vũ Tấn vô cùng cảm động và cầu mong câu nói này trở thành hiện thực, bởi Công ty của chúng tôi đang có đơn yêu cầu giải quyết đúng chủ đề mà Chủ tọa Hội nghị khẳng định./.

  Lê Minh Vũ - Thanh Hóa

   

   

  Nội dung bản báo cáo:

  CÔNG TY GIÁO DỤC VŨ TẤN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    KKT Nghi Sơn Thanh Hóa                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:215/2013/CTGDVT-KN                                  Thanh hóa, ngày 21 tháng 5 năm 2013                                                                     

       Kính thưa:      - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

                              - Chủ tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa

                              - Lãnh đạo các Sở ngành và Đại biểu tham dự Hội nghị

  Tên đơn vị: Hội viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Công ty giáo dục Vũ Tấn (Công ty).

  Trụ sở: Đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa.

       Thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hội viên xin được kiến nghị, chất vấn trực tiếp Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị, nhằm tháo gỡ vướng mắc về việc: Phó chủ tịch tỉnh ban hành văn bản giao thầu và giao quản lý tài sản nhà nước (Giao quản lý vận hành Nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức Thanh Hóa), không đúng thẩm quyền và ban hành Quyết định thu hồi đất trong khuôn viên nhà ở 13 tầng Đại học Hồng Đức có nhiều uẩn khúc, chúng tôi xin được báo cáo tóm tắt như sau:

       Cuối năm 2011 căn cứ việc UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Đầu tư, quản lý vận hành nhà ở sinh viên 13 tầng, trên truyền hình Thanh Hóa. Công ty đã lập đề án Đầu tư, quản lý. Trong gần một năm theo quyền hạn, nhiệm vụ. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành, Đơn vị đã thẩm định, Đề án đã đạt kết quả:

  Về phần Đầu tư ngày 20/4/2012 Sở Tài chính chủ trì, thẩm định phương án đầu tư. Công ty giáo dục Vũ Tấn đã trúng thầu Đầu tư, 7 Sở, Ngành, Đơn vị đồng ký tên, đóng dấu vào biên bản thẩm định. Trên cơ sở đó Sở Tài chính trình UBND tỉnh Quyết định tại VB1176/STC-QLCS-GC ngày 03/5/2012. Rất cẩn thận trong việc giao cho Doanh nghiệp Đầu tư thêm vào tài sản nhà nước (do công trình còn thiếu). Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì thẩm định lại "Năng lực", song kết quả vẫn khả thi.

  Về phần Quản lý vận hành Qua nhiều lần Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành thẩm định Công ty đều đủ điều kiện quản lý vận hành. Tại văn bản số1837/SXD-DA1 ngày 10/7/2012 Sở Xây dựng đã ủy thác cho Công ty giáo dục Vũ Tấn Quản lý vận hành nhà ở sinh viên 13 tầng, theo quyết định 65 của Thủ tướng Chính phủ. Từ các căn cứ nêu trên Công ty giáo dục Vũ Tấn xin kiến nghị:

       Kiến nghị 1: Với kết quả trúng thầu Đầu tư thì Công ty giáo dục Vũ Tấn xin đề nghị UBND tỉnh Quyết định cho phép Công ty được đầu tư (Công ty sẽ không được đầu tư chỉ khi UBND tỉnh chỉ ra việc Công ty vi phạm Luật đấu thầu).

       Kiến nghị 2: Khi Công ty giáo dục Vũ Tấn được Sở Xây dựng là Chủ đầu tư đồng thời là Ban quản lý nhà ở sinh viên ủy thác cho Công ty đúng quy định. Kính đề nghị UBND tỉnh cho phép Sở Xây dựng và Công ty giáo dục Vũ Tấn thực hiện ủy thác và nhận ủy thác theo thẩm quyền mà Thủ tướng Chính phủ quy định. (Công ty sẽ không được tiếp nhận quản lý vận hành chỉ khi UBND tỉnh chỉ ra Công ty sai phạm có căn cứ).

       Theo QĐ10/TTg-CP,65/TTg-CP, Thông tư13/TT-BXD và QĐ1644/UBND-CN thì Thẩm quyền ủy thác giao quản lý vận hành nhà ở sinh viên 13 tầng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Biết rằng UBND tỉnh là đơn vị Chủ quản Sở xây dựng thế nhưng chỉ có Sở Xây dựng mới được quyền ủy thác cho đơn vị mà Sở Xây dựng lựa chọn thông qua kết quả thẩm định của cơ quan chức năng, phòng, ban.

       Kiến nghị 3: Công ty nhận thấy việc Phó chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số6227/UBND-CN ngày 31/8/2013 (Chủ sở hữu là UBND tỉnh tranh chấp công trình với Doanh nghiệp) do mang danh nghĩa là Công ty TNHH MTV nhưng 100% vốn là của nhà nước, Chủ sở hữu là UBND tỉnh Thanh Hóa, như vậy rõ ràng UBND tỉnh tranh doanh nghiệp để chi tiền nhà nước đầu tư là không phù hợp với Luật đấu thầu và không phù hợp với Chủ trương xã hội hóa trong ngành giáo dục, các công trình nhà ở xã hội (nhà ở sinh viên). Trường hợp cụ thể về Nhà ở sinh viên đã quy định rõ tại Theo QĐ10/TTg-CP,65/TTg-CP, Thông tư13/TT-BXD và QĐ1644/UBND-CN

       Trong tình hình đó Công ty khiếu nại, Báo Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và dư luận xã hội đã gửi nhiều văn bản, lên tiếng đề nghị UBND tỉnh giải quyết. Cho đến nay UBND tỉnh vẫn không có ý kiến gì trả lời Đơn khiếu nại, Công văn, Các bài báo và dư luận.

       Đã không giải quyết khiếu nại, Không trả lời công luận, ngày 5/2/2012. Phó Chủ tịch tỉnh lại ban hành quyết định số:540/QĐ-UBND thu hồi đất trong khuôn viên nhà ở sinh viên 13 tầng, có thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí giao cho Chủ sở hữu là UBND tỉnh Thanh Hóa 50 năm.

       Công ty nhận thấy sự việc đã xuất hiện thêm nhiều uẩn khúc mới, ngày 22/02/2013 Công ty đã gửi đơn số: 1-222/2013/CTGDVT Khiếu nại quyết định số:540/QĐ-UBND ngày 5/2/2013.

       Tại Hội nghị ngày 6/4/2013 do Hiệp hội Doanh nghiệp chủ trì, Công ty đã trực tiếp báo cáo với Đồng chí Mai Văn Ninh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Mai Văn Ninh đã chỉ đạo đồng chí Nguyễn Đình Xứng Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (ngay trong hội nghị), kiểm tra và giải quyết nhưng cho đến nay Công ty chưa nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại từ UBND tỉnh.

       Qua Hội nghị Đối thoại, chất vấn này Công ty kính mong Đồng chí Mai Văn Ninh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Đồng chí Trịnh Văn Chiến chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết giúp Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đại diện Công ty tôi xin trân trọng cảm ơn./.

             ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                        GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:

  - Như kính gửi                                                                                     (Đã ký)

  - Bản lưu                                                                                                        

                                                                                                         Lê Minh Vũ      

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 22/05/2013 11:21:50 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 22/05/2013 07:10:32 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 22/05/2013 06:48:10 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 21/05/2013 06:40:03 CH Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 21/05/2013 06:38:12 CH Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 21/05/2013 06:35:01 CH Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 21/05/2013 04:55:00 CH

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  3677 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận