Thanh Hóa DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP ĐƠN KIỆN CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỂ TRÁNH MẤT QUYỀN KHỞI KIỆN !

Chủ đề   RSS   
 • #283922 30/08/2013

  congtygiaoducvutan
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3571
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 76 lần


  Thanh Hóa DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP ĐƠN KIỆN CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỂ TRÁNH MẤT QUYỀN KHỞI KIỆN !

  DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP ĐƠN KIỆN CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỂ TRÁNH MẤT QUYỀN KHỞI KIỆN !

  Cuối năm 2011, Công ty giáo dục Vũ Tấn (Cty Vũ Tấn) lập đề án theo nhu cầu của UBND tỉnh. Trải qua hơn nửa năm thẩm định, Cty Vũ Tấn đều đủ điêu kiện đầu tư (trúng thầu) và được Sở xây dựng (Chủ đầu tư) ủy thác quản lý vận hành và khai thác theo quy định của Pháp luật.

  Ông Nguyễn Ngọc Hồi là phó chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch giao nhiệm vụ: Chỉ đạo các Sở, Ngành thẩm định đề án. Khi kết quả thẩm định là 100% cho Cty Vũ Tấn thì phó chủ tịch tỉnh lại quay ngoắt ban hành (văn bản thông thường) giao tài sản Nhà nước cho mình (Cty của tỉnh).

  Bị ảnh hưởng quyền lợi chính đáng, công ty khiếu nại vụ việc chưa giải quyết vậy mà trong thời gian qua các Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký nhiều Quyết định bàn giao công trình đang tranh chấp cho mình. Nhận thấy vụ việc sắp mất quyền khởi kiện theo Luật tố tụng hành chính. Ngày 28/8/2013 Cty Vũ Tấn phải nộp đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh để giữ quyền khởi kiện. Tuy vậy về phía Công ty rất mong, vòng thương lượng tại Tòa UBND tỉnh đồng ý giải quyết theo thẩm quyền và lấy các quy định của Pháp luật làm căn cứ. Không dùng biện luận theo cách hiểu để kết luận, được vậy Công ty giáo dục Vũ Tấn sẽ muôn lần cảm ơn !

  Lê Minh Vũ – Thanh Hóa

   

  CÔNG TY GIÁO DỤC VŨ TẤN

  Số: 1-258/2013/CTGDVT–KK

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2013

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa                                                                         

  Người khởi kiện: Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn

  Mã Doanh nghiệp/MST: 2801046225

  Người đại diện: Lê Minh Vũ. 

  Chức vụ: Giám Đốc

  Địa chỉ: Đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa.

  Người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

  Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  NỘI DUNG VỤ KIỆN

  - Ngày 13/9/2012, Công ty giáo dục Vũ Tấn (Cty Vũ Tấn) nộp Đơn khiếu nại lần đầu. Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Dừng thực hiện văn bản số: 6227/UBND-CN ngày 31/8/2012 do Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Hồi ký, về việc giao Đầu tư, quản lý, khai thác công trình, nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3, trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa cho Công ty TNHH MTV ĐTPT hạ tầng Thanh Hóa. Cty Vũ Tấn khiếu nại là vì, trước đó Cty Vũ Tấn đã trúng thầu đầu tư và được Chủ đầu tư ủy thác quản lý, khai thác công trình. Đã không giải quyết khiếu nại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương công tác bàn giao. Như vậy theo quy định tại:

  + Khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC).

  + Điểm b, điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011. + Điều 28 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định thì: Thời gian 11 tháng qua Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo là hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đó là hành vi hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

  - Ngày 05/02/2013, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Quyền ký thay Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hành chính số: 540/QĐ-UBND để bàn giao tiếp phần việc còn lại trên công

  trình, nhà ở sinh viên 13 tầng cho Công ty TNHH MTV ĐTPT hạ tầng Thanh Hóa. Trong khi Cty Vũ Tấn đang khiếu nại tranh chấp chưa giải quyết. Do vậy Quyết định hành chính số: 540/QĐ-UBND, ngày 05/02/2013 là quyết định trái Pháp luật.

  - Mặc dù ngày 22/02/2013, Cty Vũ Tấn nộp đơn khiếu nại quyết định số: 540/QĐ-UBND ngày 05/02/2013, tới Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu: Cho ngừng thi hành quyết định để xác minh làm rõ, nhưng vẫn không được xem xét giải quyết. Trái lại, ngày 03/7/2013, Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giao, Phó chủ tịch chỉ đạo số: 4855/UBND-NN. Về việc thực hiện quyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Hóa để xây dựng nhà cho sinh viên thuê. Buộc lòng Cty Vũ Tấn, phải lựa chọn theo Luật TTHC để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.

  - Chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện gồm các bản sao

  1. Đơn khiếu nại (lần đầu) gửi Chủ tịch UBND tỉnh, đề ngày 13/9/2012.

  2. Chứng từ: Express, VA 441258081 VN gửi ngày 13/9/2012.

  3. Đơn khiếu nại Quyết định gửi Chủ tịch UBND tỉnh, đề ngày 22/2/2013.

  4. Chứng từ: Express, VE 452858268 VN gửi ngày 24/2/2013.

  5. Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 (xin nhận từ cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa).

   - Với các tình tiết nêu trên, người khởi kiện yêu cầu

  Kính đề nghị Tòa án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa thụ lý hồ sơ xét xử và

  1. Tuyên bố Quyết định hành chính số: 540/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 mà Phó chủ tịch Nguyễn Đức Quyền ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là trái pháp luật.

  2. Tuyên bố hành vi hành chính không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013 là trái pháp luật.

  - Cam đoan của người khởi kiện

  Kể từ ngày nộp đơn khởi kiện và chứng cứ đến Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Người khởi kiện, sẽ chấp hành theo các quy định của Pháp luật. Đại diện Công ty giáo dục Vũ Tấn tôi xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                              (Đã ký)

                                                                     Lê Minh Vũ

   

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 31/08/2013 11:40:10 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 31/08/2013 11:38:21 SA Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 31/08/2013 11:36:19 SA

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  4025 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận