Thăng hạng viên chức - 3 năm công tác là 3 năm trong biên chế?

Chủ đề   RSS   
 • #481677 10/01/2018

  Thăng hạng viên chức - 3 năm công tác là 3 năm trong biên chế?

  Tôi là 1 giáo viên mới được chính thức tuyển dụng (biên chế), trình dộ đào tạo Đại học nhưng dạy tiểu học nên được xếp vào viên chức hạng IV. Trước khi tôi được chính thức tuyển dụng vào biên chế (Tháng 10/2017) tôi đã có 2 năm công tác dưới hình thức Hợp đồng 3 năm với Phòng giáo dục huyện từ tháng 10-2015. Tôi có thắc mắc rằng: Trong thông tư 20/2017 của Bộ giáo dục về điều kiện và nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên thì có quy định điều kiện là "Được cp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi", vậy thời hạn 3 năm này đối với tôi là thời điểm nào?(Tính từ thời điểm tôi vào dạy hợp đồng 3 năm hay từ thời điểm tôi được tuyển dụng chính thức là biên chế?)

  - Ngoài ra trước đây tôi có nghe nói để được thi từ hạng 4 lên hạng 3 thì phải có 3 năm là hạng 4 hoặc tương đương trong đó tối thiểu là 1 năm là GV hạng 3, từ hạng 3 lên hạng 2 thì phải có 6 năm ở hạng 3 hoặc tương đương trong đó có tối thiểu 1 năm là giáo viên hạng 3. Bây giờ có quy định này không?

  Kính mong các luật sư và những thành viên hiểu biết luật cho ý kiến giải đáp?

   
  1256 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận