Thẩm tra quyết toán dự án

Chủ đề   RSS   
 • #398692 06/09/2015

  Thẩm tra quyết toán dự án

  Tôi có một vài thắc mắc về Thông tư 04/2014TT-BTC ngày 02/1/2014 như sau: - Theo khoản 1 điều 4: " Cơ quan thẩm tra quyết toán, cán bộ trực tiếp thẩm tra quyết toán không chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng." - Khoản 2 điều 9: " Cán bộ thẩm tra không tính lại khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đã được kiểm toán viên xác nhận trong báo cáo kiểm toán; không tính lại đơn giá đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng." Nhưng tại điều 22 lại nghi cơ quan thẩm tra kiểm tra hiện trường trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, vậy kiểm tra hiện trường là kiểm tra những gì? Kiểm tra hiện trương để đo đếm lại khối lượng và tính lại khối lượng đã được các bên nghiệm thu, bàn giao ký kết hay chỉ xuống kiểm tra công trình đã hoàn thành thật hay chưa? Trong điều 22 không ghi rõ hay hay là đã ghi tại những điều trên rồi thì điều 22 không nhắc lại nữa?!. Cán bộ thẩm tra có được cắt khối lượng và dự toán lại đơn giá định mức đã được ký kết trong hợp đồng biên bản nghiệm thu hay không ? Trong khi những điều khoản khác chỉ ghi là " đối chiếu" khối lượng ghi trong hợp đồng và bản đề nghị thanh toán thôi chứ không ghi là "kiểm tra khối lượng thực tế"!. Mong AC trong diễn đàn và các nhà nghiên cứu cho ý kiến về thực hiện theo TT này. Xun chân thành cảm ơn!
  Cập nhật bởi truonghalang ngày 06/09/2015 01:22:22 AM
   
  3109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận